Kurumsal Denetim ve Firma AnaliziKurumsal Denetim ve Firma Analizi

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi, kurum ve kuruluşların cari ve iktisadi hesaplarından güvenli ticari ilişkilerine kadar yapmış oldukları tüm faaliyetlerin kapsamını inceleyen hizmet biçimidir.Kurumsal denetim ile alakalı tüm kurumların birbirleriyle olan ticari ilişkilerinde ne gibi adımlar izlendiği ve parasal konularda güvenirlik boyutlarının incelenmesinde öncülük tanıyan bir çalışma şeklidir.Bu çalışma şirketlerin bayi ve acentelerinin hizmet alanlarındaki faaliyetlerini derinlemesine ve bağımsız olarak analiz ederek hizmet veya ürün satın alanların zarar görmemesini sağlamak amacını taşır.Kurumsal denetim ve firma analizi; bu alanda faaliyet göstermekte olan uzmanlarımız gerek ticari konularda gerekse hukuki konularda donanımlı ve eğitimli kişilerdir. Kurumsal denetim firma analizi sayesinde; şirketinizde gerçekleşmekte olan bir takım işlemler ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi sahibi olarak, profesyonel anlamda dışarıdan bir göz tarafından yapılmakta olan denetimler ile şirketinizin açıklarından ve her tür eksiğinden ya da hangi konularda düzensizliklerinin olduğundan haberdar olabilirsiniz.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi, ana şirketin zarara uğramasını engellemek amacıyla yapılır.Bu denetim "İç Denetim" ve "Dış Denetim" olarak iki farklı şekilde gruplandırılır. İç Denetim: Bayilik sözleşmesinde belirtilen kurallara uygulanıp uygulanmadığı , tespit edilen hataların önlenmesi , risk ve zayıflıkların belirlenmesi ve tedbir alınması amacıyla yapılan denetimdir. Dış Denetim: Bayi veya Acentelerin ticari faaliyetlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.Kurumsal denetim ve firma analizi olarak adlandırmış olduğumuz uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bu hizmet sayesinde; ortak kurmayı düşündüğünüz veya firmanız bünyesine almayı düşündüğünüz kuruluşlar ile ilgili yapılmakta olan ayrıntılı analizler ile hedef firmanın herhangi bir usulsüzlüğü olup olmadığı veya firma sahiplerinin herhangi bir yolsuzlukta bulunup bulunmadıklarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kurumsal denetim ve firma analizi sayesinde hedef firmanın mali tablosu ile ilgilide kapsamlı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi,hizmetinde temel amaç bayi veya acentenin finansal durumunun güncel olarak saptayıp analizinin yapılması ve ana sözleşme hükümlerine aykırılık, usulsüzlük olup olmadığının tespiti ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tespitler nezlinde önerilerde bulunulmasıdır.

  • 1)Kasko, Sağlık ve Yangın Sigorta Hasar Soruşturma ve Delillendirme
  • 2)Taklit, Replika Üretimi ve Marka-Patent-Telif Hakkı Hırsızlığı Tespiti ve Delillendirme
  • 3)Suistimal Denetimi ve Bilgi Analizi
  • 4)Bilgisayar Teknik Araştırma, Dijital Veri Analizi ve Silinen Envanterlerin Kurtarılması
  • 5)İzleme,Sunum ve Raporlama
  • 6)İcra Takip ve Tebliğ İçin Şahıs, Şirket Adres ve Yer Tespiti

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi Nedir?

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi şirketlerin gelecekte karşılıklı çıkar ilişkisine dayalı bir birliktelik veya anlaşma yapmadan önce yapılması gereken bir çalışmadır.Kurumsal firma analizi nedir? herhangi bir firma ile ortaklık kurmak veya ortak menfaatleriniz doğrultusunda o firma ile beraber hareket ederek bir projede ortak çalışmayı düşünüyorsanız; firma ve firma sahipleri hakkından geçişten günümüze ayrıntılı olarak hazırlanmış bir fizibilite raporuna ve firmanın mali durumu ile ilgili ayrıntılı bir rapora ihtiyacınız olacaktır.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi rakip firmanın hareket dökümünü, gelecek adına verdiği kararları aynı zamanda gerekli belgelere sahiplik araştırmasının da yapıldığı resmi analizdir.Kurumsal firma analizi nedir? kurumsal firma analizi yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi ortak çıkarlarınız doğrultusunda beraber hareket etmeyi düşündüğünüz firma ile ilgili yapılmakta olan ayrıntılı çalışmadır.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi firma ve kurumların geçmişteki kararları, ticari hareketleri ve ahlakını, yaşanabilecek sıkıntıların yüzdesini çıkaran, daha bir çok konuda bu kurum ve firmaların en ufak ayrıntıya kadar profesyonel ekiplerimizce incelenip dosyalandığı hizmetimizdir.

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi Nasıl Yapılır?

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi ekabetin her sektörde olması sebebiyle bazı şirketler yasal eksikliklere ve uygunsuzluklara sahiptir.Kurumsal firma analizi nasıl yapılır? Şirketlerin bir takım eksikliklerini ve açıklarını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Kurumsal firma analizi ile ilgili yapılmakta olan çalışmalar sonucunda uzmanlarımız tarafından tespit edilmekte olan bir takım açıklar ve eksiklikler konusunda firma yetkilileri ayrıntılı olarak bilgilendirilir ve kendilerine sunulan rapor sayesinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda da kapsamlı olarak bilgi sahibi olurlar.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi bu eksiklikleri ve uygunsuzlukları gün ışığına çıkarma adına eğitimli ve tecrübeli özel dedektiflik bürosu dedektiflerimiz tarafından yapılan gizliliğin ön planda olduğu kapsamlı araştırmadır.Kurumsal firma analizi nasıl yapılır? Kurumsal firma analizi şirketlerin genel durum değerlendirmesi için yapılmaktadır ve bu anlamda şirketler ile ilgili ayrıntılı olarak a’dan z’ye her ayrıntı gözden geçirilir gerek şirket personelinin faaliyetleri, gerek şirket karaları, gerekse şirketin hesap hareketleri ve sektördeki pozisyonu gibi konulara ayrıntılı olarak incelenmektedir.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi kurumun veya kuruluşun hertürlü usulsüzlük ve ihmal durumunu raporlayan, adli durumlarda kullanılmak üzere müşterilerimizle paylaşılan, aksi halde sorumluluğun alınmadığı özel dedektiflik bürosu dedektiflerimizin yaptığı ayrıntılı inceleme çalışmasıdır.

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi Önemi

Kurumsal Denetim ve Firma Analizi birliktelik kurulacak şirketin bünyesinde çalışan sayısını, görevlerini, ticari sicil kayıtlarını, birlikte çalışma yaptığı firmaların durumlarını, sözleşmelerinin şartlarının analizini ve size doğurabilecek sonuçların olasılıklarını ve bunun gibi birçok çalışmayı raporlar.Kurumsal denetim ve firma analizi önemi; yapılan araştırmaların ve çalışmaların sonucunda şirketler ile ilgili ulaşılan verilere ve tablolara bakılarak önlemler alınmasını ve geleceğe yönelik planlamalar yapılmasını sağlamakta olduğu için önemlidir.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi rakiplerinizin açıklarını, yasal uygunluk durumunu, zayıf ve güçlü yönlerini, yaptığı çalışmaları listeleyen profesyonel özel dedektiflik bürosu dedektiflerimiz tarafından raporlama işlemidir.Kurumsal denetim ve firma analizi önemi; ortaklık kurmayı düşündüğünüz firma ile ilgili yapılacak olan analizler sayesinde firmanın gelir gider tablosu, mali hareketleri, sektörel faaliyetleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmanızı ve bu doğrultuda doğru kararlar almanızı sağlamaktadır.
Kurumsal Denetim ve Firma Analizi gelecekte iyi bir şirket, kurum veya kuruluş olma yönünde sizi hatalı seçimler yapmaktan uzak tutan, kazanç sağlamak adına uğrayabileceğiniz zararları gözler önüne seren ve dolandırılmanıza karşı inceleme yapıp sizi uyaran, rakiplerinizi iyi tanıma adına ve doğru kararlar vermeniz için size ışık tutan, sizi hep bir adım öne taşıyan hizmetimizdir.

Geçmişten Günümüze Sherlock