Marka Sahteciliğinin AraştırılmasıMarka Sahteciliğinin Araştırılması

Marka Sahteciliğinin Araştırılması
Marka Sahteciliğinin Araştırılması

Marka Sahteciliği, çeşitli fikri mülkiyete sahip isimlerin başka merdiven altı diye tabir edilen korsan firmalarla taklit edilmesi ile ortaya çıkan suç unsurudur.Özellikle tekstil sektöründe emitasyon ürün diye adlandırılan, gerçek ürünle birebir olarak üretilen fakat kalite bakımından alakasız mallar piyasaya hızla sürülmekte ve bu işin ciddi boyutlarda mali ticareti dönmektedir.Marka sahteciliğinin araştırılması; profesyonel olarak dedektiflerimiz tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilmekte olan sonuçlara bağlı olarak yapılmaktadır.
Marka Sahteciliği, kapsamında konuya ilişkin Türkiye'nin önde gelen markaları ile sürekli düzenli keşif çalışmaları yapmaktayız.Netice bakımından bugüne kadar yüzlerce kaçak korsan atölye tespit edilip gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.Marka sahteciliğinin araştırılması; markanızın değerini düşürmekte olan ve markanız üzerinden haksız kazanç elde edilmesine neden olan imitasyon ürünler ile ilgili yapılmakta olan araştırmalardır. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ve toparlanan deliller sayesinde markanıza ait ürünlerin sahtelerinin yapılması ile ilgili üretimde bulunan kişiler ile ilgili gerekli olan hukuki yaptırımlarda bulunabilirsiniz.
Marka Sahteciliği,ile alakalı firmanızın yaşadığı bu tarz problemler var ise danışman arkadaşlarımız ile bağlantı kurup gerekli tahkikatlarin başlaması için yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Marka Sahteciliği Araştırması Nedir?

Marka Sahteciliği günümüzde marka sahteciliği haksız yollarla, kolay bir şekilde herhangi bir hukuki korku teşkil edilmeden yapılabildiğinden dolayı marka sahibi işletmeleri zor durumda bırakmaktadır.Marka sahteciliği araştırması nedir? Markanıza yönelik yapılmakta olan, marka değerinizi düşürdüğüne inandığınız; ürünlerinizi birebir sahtelerinin piyasaya sürülmesi ile ilgili olan araştırmadır. Marka sahteciliği araştırması nedir? Markanıza ait olan ürünlerin imitasyonlarının kimler tarafından üretilerek, satışa sunulduğunun tespit edilerek, sizlere ayrıntılı olarak rapor edilmesidir.
Marka Sahteciliği bu nedenle işletmelerin kendi ün yaptığı markaların herhangi bir hakkını satın almadan diğer işletme tarafından haksız olarak marka üzerinden insanlara satışını sunup sunmadığı hakkında şüphe duyduğu firmalar kapsamında detaylı bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Marka sahteciliği araştırması nedir? Marka sahteciliği araştırması profesyonel olarak yapılmakta olan ve hedef kişiler hakkında ya da hedef firmalar hakkında bilgi edinilerek sizlerin bilgi sahibi olmanızı ve elde edilen belgeler doğrultusunda marka değerinize zarar gelmemesi için hukuki yaptırımlarda bulunmanızı sağlayan bir araştırmadır.
Marka Sahteciliği marka sahteciliği faaliyetinin yapılıp yapılmadığının öğrenilmesi için, hukuki açıdan uyumsuzluklarını gösteren, marka sahteciliği konusunda her türlü bilgiye ulaşması için profesyonel özel dedektiflik bürosu dedektiflerimiz tarafından uygulanan incelemedir.Marka sahteciliği araştırması nedir? Markanızın ürünlerinin sahtelerinin tespit edilmesini ve üretiminin engellemesini sağlamakta olan kapsamlı çalışmadır.

Marka Sahteciliği Araştırması Nasıl Yapılır?

Marka Sahteciliği marka sahteciliği yaptığından şüphe duyulan işletmenin belirlenmesiyle birlikte yapılan planlama doğrultusunda profesyonel özel dedektiflik bürosu dedektiflerimiz tarafından takibe alınmaktadır.Marka sahteciliği araştırması nasıl yapılır? Marka sahteciliği araştırması; bulunduğunuz sektör ve bulunduğunuz sektöre bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir takım yan kuruluşların incelenmesi ve araştırılması ile ürünlerinizin imitasyonlarının nerede üretildiği konusunda bir takım araştırmalar ve çalışmalar yapılarak gerçekleştirilmektedir.
Marka Sahteciliği profesyonel özel dedektiflik bürosu dedektiflerimizin gizlilik politikasına uygun bir şekilde marka sahtecliği yapan firmanın detaylı araştırmasını yaparak üretim yeri, izni, üretim ruhsatı gibi bilgileri raporlayan incelemedir.Marka sahteciliği araştırması nasıl yapılır? Marka sahteciliği araştırması; markanıza ait ürünlerin kimler tarafından ve nerelerde satışa sunulduğunun tespit edilmesi ile gerçekleştirilen ve sizler rapor edilmesi sonucunda önlemler almanızı sağlayan araştırmadır. Bu nedenle marka sahteciliği araştırması imitasyon ürünlerin satışa sunulduğu yerlerin tespit edilmesi ile başlamakta olan ve sonrasında kimler tarafından üretildiğinin tespiti ile devam etmekte olan bir araştırmadır.
Marka Sahteciliği profesyonel özel dedektiflik bürosu dedektiflerimizin sonuç odaklı olarak bulduğu bilgileri gerçek markanın sahibi olduğu firmaya ulaştırarak firmanın markası üzerinden daha verimli bir şekilde kazancını sürdürmesini sağlamak ve suç teşkil eden ortamı yok etmek adına verdiğimiz hizmettir.Marka sahteciliği araştırması nasıl yapılır? Piyasada bulunan markanızın ürünlerinin sahtelerinin tespit edilmesi ve bu konuda önlemler almanızı sağlayarak ve ürünlerinizin sahtelerinin piyasadan toplattırılmasını sağlayarak yapılmakta olan araştırmadır.

Marka Sahteciliği Araştırması Önemi

Marka Sahteciliği firma, işletme ve kurumların ticari anlamdaki işleyişlerine zarar verdiğinden dolayı işletme, kurum veya kuruluşun kendi bünyelerinde ve ticari pazarlarda varlıklarını daha rahat sürdürebilmeleri için bölgesel ve ulusal anlamda marka sahteciliği suçunun önüne geçilmesi için yapılan önemli bir araştırmadır.Marka sahteciliği araştırması önemi; yapılan bu çalışmaların önemi, gerek ürünlerinizin değeri açısından gerekse markanızın piyasa değeri açısından oldukça fazladır.Marka sahteciliği araştırması önemi; bu konuda yapılmakta olan araştırmalar sayesinde, markanızın sektördeki yeri ve ürünlerinizin bulunduğu pazardaki payı açısından yapılacak tespitler ve araştırmalar oldukça önemlidir.
Marka Sahteciliği kurum veya kuruluşların iç pazarda ve dış pazarda oluşturduğu kaliteli görüntünün, marka sahteciliği yapan firmaların ürünlerinin kalitesiz olmasından ve üzerinde kendi markasının sahte etiketi bulunduğundan oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması ve işletme emeklerinin olumlu olarak sonuca ulaşması açısından büyük önem taşır.Marka sahteciliği araştırması önemi; markanıza ait ürünlerin kalitesinin ve bulunduğu pazardaki değerinin düşmemesi açısından yapılmakta olan marka sahteciliği araştırması oldukça önemlidir.Marka sahteciliği araştırması önemi; özel dedektiflerimizin gerçekleştirmekte oldukları araştırmaların önem teşkil etmesinin nedeni, ürünlerinizin sahteleri hakkında yapılmakta olan üretim ile ilgili tespitlerin yapılması ve bu konuda elde edilmekte olan bilgiler ve belgeler ile kanunlar önünde de haklarınızı arayabilecek olmanızdır.
Marka Sahteciliği günümüzde işletme, kurum veya kuruluşların prestij üzerinden ayakta durabildikleri baz alındığında kendi müşteri portföyü veya yeni müşteriler üzerinde yaratılan kötü izlenimin önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Geçmişten Günümüze Sherlock