Nasıl Özel Dedektif OlunurNasıl Özel Dedektif Olunur

Nasıl özel dedektif olunur, şöyleki her meslekte olduğu gibi bu mesleğinde idame ettirilebilmesi, yasal zeminde izin, ticari hukuksal konularda belge ve bunlar gibi birçok resmi yaptırımları olmakla beraber, kişinin belirli bölümlerden mezun olarak bu özel dedektiflik sektörüyle alakalı eğitim almış olması gerekmektedir.Tüm bu sebebler tamamiyla oluşturulduktan sonra resmi makamlardan izin alınarak özel dedektif olunmaktadır.Türkiye'de genel itibari ile özel dedektiflik mesleğini emekli askeriye ve polis arkadaşlarımız icraa ettiklerinden ötürü zaten kendi mesleki belgeleride yeterli kısmen olmaktadır. Nasıl özel dedektif olunur? Özel dedektif olunabilmesi için bir takım zorunluluklar vardır. Örneğin; özel dedektif olmak isteyen bir kimsenin sabıka kaydının temiz olması gerekmektedir. Yani herhangi bir suça karışmamış olması gerekmektedir. Herhangi bir suça karışmış olan ve sabıkası bulunan kişiler özel dedektif olamazlar. Nasıl özel dedektif olunur? Bu sorunun bir diğer cevabı da; özel dedektif olunması için gereken şartlardan bir diğeri olan eğitimdir. Özel dedektif olarak faaliyet göstermek isteyen bir kimse üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmak zorundadır. Sadece bununla da sınırlı değil, nasıl özel dedektif olunur? Bir diğer cevabı da; üniversite eğitimini tamamladıktan sonra mutlaka ilgili dernek ve federasyonlar tarafından geliştirilen eğitim programlarına katılarak ve dedektiflik eğitimi alarak.Nasıl özel dedektif olunur? Özel dedektif olabilmek için ilgili dernek ve federasyonlardan izin belgesi ve faaliyet belgesi alarak özel dedektif olunur. Ayrıca özel dedektif olmak için yeterli görülmeyen kişiler izin belgesi ve faaliyet belgesi alamazlar. Nasıl özel dedektif olunur? Özel dedektif olarak faaliyet göstermekte olan kişiler ilgili bakanlıklar tarafından da tanınmalı ve yasalara uygun olarak hizmet vermelidir. İlgili bakanlıklar tarafından da tanınmakta olan kişiler yaslara ve kanunlara harfiyen uymakta ise, özel dedektif olarak faaliyet gösterebilirler. Bir de özel dedektif olan kişiler vergi mükellefi olmak zorundadır. Nasıl özel dedektif olunur? Genel olarak bu soruya baktığımızda ve genel bir cevap vermemiz gerektiğinde özel dedektif olmak için; eğitimli olmak üniversite eğitimi dışında dedektiflik eğitimini de tamamlamış olmak, insan psikolojisinden anlamak, yasaları ve kanunları tanımak, hukuki konularda donanımlı olmak, teknik, takip, fiziki takip ve sanal takip gibi takip işlemlerini yapabilmek, beşeri ilişkilerinin güçlendirmek ve beşeri ilişkilerinin iyi olması, sosyal olmak, sosyal statü sahibi olmak, birçok alanda çevre edinmek, profesyonel olarak araştırmalar yapmak, dürüst olmak, dürüstlük ve gizlilik ilkesini prensip edinmek, yasaları ve kanunları iyi bilmek ve tanımak, çözüm odaklı olmak ve çözüm odaklı çalışmalar yapabilmek, ekip yönetebilmek gibi bir takım özelliklere ve donanıma sahip olmak gerekir.
Özel dedektif nasıl olur, çalışma şartları ve koşulları bakımından özel dedektiflik mesleğinin yapılabilmesi için, ilgili okullarda eğitim alıp faaliyet belgesine sahip olunması ve akabindede resmi olarak yapılabilirlik evraklarının tamamlanarak ticari bir kurum oluşturulması gerekmektedir.Tüm bunların yanı sıra ekipman ve dedektif çalışanlara dolayısıylada organize bir araştırmacı grubuna ihtiyaç vardır. Bu organize araştırmacılar sizlere en iyi hizmeti sunmakla yükümlüdürler. Kapsamlı araştırmalar ancak bir ekip ile mümkün olmaktadır.Nasıl özel dedektif olunur? Bir kişi özel dedektif olmayı hedefliyor ise; bulunduğu ülkenin yasaları ve kanunlarını tanımanın yanı sıra o ülkenin değerlerini de tanımalıdır. Örneğin; ülkemizde bölgelere göre örf, adet ve ananeler değişmekte olup, ahlaki değerlere önem verilmektedir. Özel dedektif olarak faaliyet gösterecek kişilerinde bu konularda bilgili ve dikkatli olması, hem bir takım ihlallerde bulunmaması hem de bu kavramlara uyum sağlayarak müşterilerini riske atmaması gerekmektedir. Yalnız özellikle bu konuya bağlı kalarak belirtmek isteriz özel dedektif örf, adet ve ananelere saygı gösterir fakat hukuki açıdan sorun teşkil eden ve suç teşkil edenlere değil. Nasıl özel dedektif olunur? Özel dedektif olacak kişi ya da kişiler; risk almaktan çekinmemeli ve her zaman için her tür sorunu çözümlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirerek, oluşabilecek risklere karşıda müşterilerini korumalı, uyarmalı ve yönlendirmelidir. Ayrıca özel dedektif müşterilerine riske atmamalı, tam aksine korumalıdır. Nasıl özel dedektif olunur? Özel dedektif olmak isteyen kişi ya da kişilerin prensiplerinin olması gerekmektedir. Örnek vermemiz gerekirse; özel dedektif, müşterilerinin bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşamaz ve gizlilik ilkesini tanımak zorundadır. bunun dışında özel dedektif, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmeli ve her zaman için doğruluk ilkesini prensip edinmelidir. Ayrıca özel dedektif dürüst olmak ve dürüstlük ilkesini de prensip edinmek zorundadır. Son olarak nasıl dedektif olunur? Sorusunun cevabı: üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmuş olmak demiştik. Örnek vermek gerekirse % 90 özel dedektifler polislik mesleğinden gelme yada askeri kökenli olmaktadır veya siyasi bilimler ile hukuk mezunları olmaktadır.

Geçmişten Günümüze Sherlock