Özel Dedektif ŞartlarıÖzel Dedektif Şartları

Çoğu meslekte olduğu gibi, araştırma ve itihbarata yönelik bu mesleğinde idame ettirilebilmesi için, bazı resmi, ahlaki, kanuni, ticari şartlar aranmaktadır.Tüm bu şartların organize bir şekilde oluşturulma sonrasında, çalışma ve hizmet verebilmek için herhangi bir problem engel teşkil edici unsur, bulunmamaktadır.Özel dedektif şartları; yasaları ve kanunları karşısına almamak şart ile gerçekleştirilebilecek olan her tür araştırma ve soruşturma konusu ile ilgilenilmektedir lakin bazı istisnai durumlarda söz konusu olabilir. Şöyle ki; bir takım değerlendirmeler söz konusu olabilir özel dedektiflik bürolarına gelindiğinde araştırma yapılması istenilen konu ile ilgili yapılabilecek herhangi bir şey söz konusu olmadığında veya insan hak ve özgünlüklerine yahut üçüncü şahısların kişilik haklarına doğrudan müdahalede bulunması gibi durumlarda özel dedektif ile çalışmanız mümkün olmayacaktır. Özel dedektif önceliği olarak her zaman için sorun yaşanmakta olan velayet davaları, nafaka davaları, boşanma davaları, eş takibi (aldatılma gibi durumlar veya şüphelenmeler), çocuk takibi, kurumsal firma analizleri, marka sahteciliği, sevgili takibi vb.. gibi benzeri konu başlıkları altında toplanan konular ile ilgilenmekte olup, bu gibi konularda da karşılaşmış olduğu konular hakkında seçici davranmakta ve davranmak zorundadır. Özel dedektif şartları; bu mesleği icra etmekte olan kişi ya da kişiler bu alanda eğitim almış oldukları kadar, hukuki konularda da eğitimli olan ve özellikle de beşeri ilişkileri yani insanlarla da doğru ilişkiler kurabilen ve insan psikolojisinden anlayan kişiler oldukları için kendilerine gelen siz değerli müşterileri konusunda da öngörülü olmalıdırlar. Özel dedektifler kimin doğru kimin yanlış konuştuğunu anlayabilecek donanıma sahip olan kişilerdir. Özel dedektif şartları; bu alanda faaliyet göstermekte olan kişiler araştırma alanında gerek dernek gerekse federasyonlardan gerekli olan sertifikalarını ve izin belgelerini almış olan kişiler olup, bu alanda araştırmacı kişilikleri ve gerçekleştirmekte oldukları çalışmaları ile 5 yılı doldurmuş olan kişilerdir. Özel dedektif denilince ilk akla gelen muhakkak ki; fiziki takip olmaktadır fakat özel dedektif sadece fiziki takip yapmaz. İşini layığıyla yapan bir özel dedektif her zaman için teknik ve sanal takip gibi takipleri, dosya takiplerini başarı ile gerçekleştirebilen, aynı zamanda da istenilen ve ihtiyaç duyulan her tür dosyaya, evraklara ve veriye ulaşabilen kişilerdir. Özel dedektif şartları; korumacı tavrı ile sizleri riske atmayarak, oluşabilecek risklere karşı koruyarak, güvende olduğunuzu hissettirmelidir. Özel dedektif şartları; gerçekleştirilen araştırmalar ve çalışmalar her zaman için sonuç odaklı olmakla beraber, sizleri hedeflediğiniz sonuçlara ulaştırmaktadır ve ulaştırmak zorundadır. Kuruluşumuz gerek bünyesinde çalışan özel dedektifleri konusunda gerekse özel dedektiflerimizin çalışmakta oldukları konular hakkında seçici bir tavır sergilemekte olup, her zaman için kaliteyi, dürüstlüğü ve gerçekçiliği ilke edinmektedir.
Dedektif şartları bakımından, hassas ve uç noktada bir meslek olduğundan dolayı resmiyet hükümlerinin geçerliliği bir yana ahlaki ve kültürel bazda çok hassas ve dikkatli olmaları zorunluluktur.Görüşme yapılan her birey, her kurum veya her aile sizinle en özel sorunları ve çeşitli sırlarını paylaşacaktır bu nedenle kişilerin hassaslığına ayrı bir özen ve önem gösterilmelidir. Dikkatli bir tutumla yaklaşılmalı ve iyi dinlenmelidir. Gizlilik esaslarına da ayrı bir özenle dikkat edilmelidir.Bütün bunların yanı sıra özel dedektif şartları diye düşünüldüğünde baz alınabilecek olan ve ilk akla gelen şartlar; 1994 yılında T.B.M.M. tarafından kabul görmüş olup o dönemki Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL tarafından veto edilerek tekrardan görüşülmek üzere T.B.M.M.’ye geri gönderilmiş olan 3963 no’lu yasa tasarısı ve bu yasa tasarısının şartları bulunmaktadır. Günümüzde işini layığıyla yapan özel dedektiflerin %90’ı 3963 no’lu yasa tasarısının maddelerini ve şartlarını esas almaktadır. Özel dedektif şartları; özel dedektif olarak faaliyet göstermekte olan kişi ya da kişiler prensip sahibi ve disiplinli olmak zorundadırlar. Bu mesleği layığıyla yapabilmeleri için gerektiğinde kendi sosyal yaşamlarından feragat edebilmeli ve işlerini her zaman ön planda tutmalıdırlar. 3963 no’lu yasa tasarısında da belirtildiği gibi; 5-Yasanın 21.maddesinde “Bilgileri Açıklama Yasağı Ve Doğru Bilgi Verme İlkesi” ile ilgili hususlar, 22.madde de özel dedektif ve araştırma görevlileri ile ilgili “Görevi Kötüye Kullanma Ve İhmal Suçu” ile ilgili düzenleme getirildiği, yasanın 23.maddesinde “Zabıtanın Görevini Aksatmama İlkesi” ile ilgili hususların düzenlendiği anlaşılmaktadır. 6-Yasanın 34.maddesinde “Dosya Tutma” yükümlülüğü ile yasanın 35.maddesinde de “Reklam Yasağı” düzenlenmiş ve “Cezalar” başlıklı 36.maddesinde de “ruhsatsız olarak özel dedektiflik yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası” ile cezalandırılacakları, “reklam yasağı’nı” ihlal edenlerinde de “beş milyon liraya kadar ağır para cezası” ile cezalandırılacakları belirtilmiştir.

Geçmişten Günümüze Sherlock