Özel Dedektiflikte Sözleşme ve FaturaÖzel Dedektiflikte Sözleşme ve Fatura

Sözleşme ve fatura zorunluluğu, bir işin resmi temel bir dayanağı olmaktan ziyade ikili veya çoklu iş görüşmelerinde tarafları birbirine bağlayıcı en temel esasların başında gelmektedir.Bu nedenle Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Bürosu yapmış ve yapacak olduğu tüm çalışmalarda bu şartları birer prensip haline getirmiştir. Dikkat edilmesi gereken bir husus özellikle özel dedektiflik çalışmlarında gizlilik esas olduğundan dolayı önemi ve geçerliliği büyüktür.Siz değerli müşterilermiz içinde bir ihtar mahiyetinde olan bu makalemiz herne iş veya ortaklık olursa olsun her konuda belirli bağdaştırıcı resmi unsurları mutlaka uygulamalı sözleşme faturanızı ilgili firmalardan talep etmelisiniz. Bu taleplerinizi karşılayamayacak olan firmalara kesinlikle itibar etmeyiniz.Özel dedektiflik mesleğini icra etmekte olan dedektifler ve bağlı bulundukları firmalar; her zaman için yasalara ve kanunlara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Özel dedektiflik alanında faaliyet göstermekte olan kişilerin bu alanda faaliyet gösterebilmeleri için öncelikle yasalara uygun olmaları, resmi olarak çalışmaları ve bunun getirisi olarak, ilgili bakanlıklar tarafından tanınmaları, bir takım ilgili dernek ve federasyonlar tarafından izin belgesi ve faaliyet belgesi almış olmaları gerekmektedir. Özel dedektiflik alanında faaliyet göstermekte olan özel dedektiflerin ya da bağlı bulundukları firmaların gerçekleştirmekte oldukları hizmetleri karşılığında almış oldukları ücretleri belgelendirebilmeleri ve bu konuda vergilerini de vermeleri gerekmektedir ve bu zorunludur. Özel dedektiflik sözleşme ve fatura; özel dedektif tarafından yapılan sözleşme ve fatura da bu nedenle oldukça önemlidir. Özel dedektiflik fatura ve sözleşme; özel dedektifler öncelikle sizlere verecekleri hizmet ile ilgili sizleri bilgilendirmek ve bu nedenle de sözleşme yapmak zorundadır. Yasalarımızda bunu gerektirmektedir. Özel dedektiflik fatura ve sözleşme; neden önemli? Özel dedektiflik fatura ve sözleşme; bu alanda faaliyet gösteren özel dedektiflerin yasalara uygun olarak çalıştığının göstergesidir. Bir diğer açıdan da özel dedektiflik alanında faaliyet gösteren uzmanların sizlerle yapmış oldukları sözleşme resmi nitelik taşımakta olup, özel dedektiflerimiz devlet tarafından sözleşme yapmaya zorunlu kılınmaktadır. Özel dedektiflik sözleşme ve fatura; sözleşme siz değerli müşterilerimiz açısından oldukça büyük önem teşkil etmekte olup, karşılıklı olarak hakların bildirilmesini sağlamaktadır. Bu sözleşme sayesinde; sizler hem haklarınızı, hem de nasıl bir hizmet alacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Özel dedektiflik fatura ve sözleşme; sözleşme imzalanması esnasında size sunulan sözleşmeyi çok iyi okumanız gerekmekte olup, mantığınıza uymayan, ya da sizlere ters gelen maddeleri özel dedektife ya da firmaya belirtmeniz ve bu maddelerin üzerinde görüşmeniz gerekmektedir. Bu sayede gerçekleştirilen özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemi sayesinde gerekli görülmesi halinde sözleşme esnasında bir takım değişiklikler yapılmasını sağlayabilir ve gerek gördüğünüz maddeler üzerinde tekrardan değerlendirme yapabilirsiniz. Özel dedektiflik sözleşme ve fatura; gerek sözleşme gerekse fatura iki nüsha olmak zorundadır. Bunun nedeni de karşılıklı olarak iki tarafında haklarını koruyabilmek adına ellerinde bir belgenin olması gerektiğidir. Özel dedektifli mesleği gereği; müşteri bilgilerinin gizli kalması gerektiği ve özel dedektiflerin her zaman için gizliliği prensip edinmesi gerektiğinden, özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemleri de bu doğrultuda gizli kalmalıdır ve üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz. Yasal olarak faaliyet göstermekte olan bir özel dedektif; sizlere özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemlerini eksiksiz yapması gerekmektedir. Özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemi ile ilgili herhangi birinin eksik olarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Özel dedektif olarak faaliyet göstermekte olan kişi ya da bağlı bulunduğu firma, sizlere gerçekleşecek hizmet ile ilgili almış oldukları ücret karşılığında fatura kesmek zorundadır. Özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemleri neden önemlidir? diye düşündüğümüzde; bu alanda faaliyet gösteren ve vergisini veren her dedektifin ve bu alanda faaliyet gösteren özel dedektiflerin bağlı bulundukları firmaların yasal olarak çalıştıklarının bir anlamda kanıtıdır çünkü yasal olarak faaliyet göstermeyen kişiler ya da kuruluşlar fatura kesemez ve sözleşme yapamazlar. Özel dedektiflik sözleşme ve fatura; bu iki zorunlu işlemi yapmaktan kaçınan kişi ya da kurumlara itibar etmemeniz gerekmektedir. Bu insanlar haksız kazanç elde etmekte olup, sizlere hem fatura kesemiyor hem de sözleşme ile haklarınızı korumanıza izin vermiyor ise, bu şekilde hizmet veren kişiler ile çalışmamanız gerekmektedir. Özel dedektiflik mesleği açısından özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemleri, işin ciddiyeti ve resmiyeti belirtmektedir e bu iki işlemi yapmaktan kaçmayan kişiler her zaman için dürüst çalışıyor demektir. Firmamız gerek özel dedektiflik sözleşme ve fatura işlemleri ile ilgili gerekse vermiş olduğu hizmetleri ile ilgili oldukça titiz bir tavır sergilemektedir.

Geçmişten Günümüze Sherlock