ÖZEL DEDEKTİF - DEDEKTİFÖZEL DEDEKTİF - DEDEKTİF
ÖZEL DEDEKTİF - DEDEKTİF

Özel dedektif (Meslek) veya dedektiflik, bulundukları ülkelerin, hukuk ve görgü kuralları ışığında, müşterileri için birtakım araştırmaları yapan kişilerdir. Ülkemizde, bakanlık onayıyla, araştırma faaliyet ve işlemleri yürüten bürolar bulunmaktadır. Türkiye’de (Orta Doğu’da bir ülke), devlet onayıyla, araştırma eğitimi veren kurum ve kuruluş bulunmamaktadır. Araştırma ve danışmanlık hizmeti ibaresi ile vergiye tabii tutulan firmalar, resmi araştırma çalışmaları yapmaktadırlar. Yani anlaşılacağı üzere; dedektif olmak için, herhangi bir eğitime katılmaya veya üniversite okuma zorunluluğu bulunmamaktadır. T.C. Maliye Bakanlığı onayı ile, danışmanlık ve özel araştırma hizmetleri veren firmalar kurulmaktadır. T.C. Maliye Bakanlığı onaylı firmalarda çalışan personellerin, mahkeme süreçlerine dahil olan müşterilerinden aldıkları izinle; adli soruşturma (çalışma alanı) ve kovuşturma yetkileri olmaktadır.

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Bürosu Ne Zaman Kuruldu?

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Bürosu; dedektif ve araştırma faaliyetlerine ilişkin, 1990 yılında, İstanbul (Türkiye'de bir şehir) ilinde kurulmuştur. 1990 yılının Türkiye’sinde, araştırma faaliyetleri, bugünde olduğu gibi tam olarak yasal değildir. Bu olaylar gerçekleştikten tam 3 sene sonra, araştırma faaliyetleri yasal olmaya başlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (Hükümet organı) tarafından kabul görmüştür. O tarihlerde, kayıp kişi ağırlıklı hizmetler verildiği için, oylamaya sunulan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından; özel dedektif için hiçbir zorluk çıkarılmamıştır. Tam olarak yasal izin verilmemiştir, ancak araştırma yapan firmalara müdahale de edilmemiştir. Türkiye’de tarihler 1993 yılını gösterdiği zaman; adli soruşturmalar, özel araştırmacılar tarafından, resmi yollar ile yapılmaya başlanmıştır. Bu durumun birçok avantajı ve getirisi olmuştur.

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Bürosunun Türkiye’ye Katkıları Nelerdir?

Sherlock Holmes Özel Dedektiflik Bürosu, Türkiye başta olmak üzere, Orta Doğu ülkelerine özel dedektif tanımını tanıtmıştır. Orta Doğu’nun ilk araştırma bürosu olma ünvanına sahiptir. Büronun bu başarısı sayesinde, uluslararası boyutlarda, adli araştırma yapabilme yetkisi ve izni bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde, güvenilir olarak adli araştırma, soruşturma, özel araştırma yapabilme yetkileri bulunmaktadır. Dedektif yetiştirilmesini ve ülkeye yaygınlaşmasını sağlayan bu büro, Türkiye’ye ve komşu ülkelerine çok faydalı olmuş ve katkılar sağlamıştır. Büronun şu anda bilindik, 500 kişilik personel ekibi bulunmaktadır. Araştırma mesleğinin içeriği ve temeli gizlilik olduğu için, bu rakam gerçeği yanıltabilir. Araştırma büroları, kendileri hakkında olan gerçeği ifşa etmemek için, çeşitli hile yollarına başvurabilmektedirler.

Özel Dedektiflik Hizmet Seçenekleri Nelerdir?

Dedektif olmaya hak kazanmış kişilerin, bulunduğu ülkelerin yetkili bakanlıkları tarafından, sertifika almaları gerekmektedir. Araştırma sertifikası olarak bilinen bu belgenin, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmalıdır. Araştırma sertifikasına, katıldıkları eğitimler neticesinde sahip olan personeller, özel araştırma kapsamında şunları yapabilmektedirler: ikamet tespiti, borçlu tespiti, eş takibi, hukuki danışmanlık, öğrenci takibi, kayıp kişi araştırma, evlilik öncesi araştırma çalışmalarıdır. Özel dedektif yetkisine sahip kişiler ayrıca; boşanma davaları ve velayet davaları için delil toplama araştırması, bilişim ve fiziki dolandırıcılığı tespiti, kurumsal denetim ve firma analizi, özel yakın koruma ve güvenlik, böcek arama ve gizli kamera tespiti, personel araştırması, sanal takip, marka sahteciliğinin araştırılması hizmetleri de vermektedirler.

Geçmişten Günümüze Sherlock