ÖZEL DEDEKTİFLİK - DEDEKTİFLİKÖZEL DEDEKTİFLİK - DEDEKTİFLİK
ÖZEL DEDEKTİFLİK - DEDEKTİFLİK

Özel dedektiflik, T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) yasalarında, belirlenmemiş bir meslektir, fakat firmalar için faaliyet belgesi verilmektedir. Dedektifliğin yasalarda yeri yoktur, ama vergiye tabi tutulan araştırma büroları açılabilmektedir ve bu yasaldır. Vergiye tabii olmayan firmalar, yasal araştırma hizmetleri verememektedir. Bunlar sektör içerisinde “merdiven altı firmalar” olarak tabir edilmektedir. Genellikle oluşturdukları bir veya birden çok internet siteleriyle, araştırma hizmeti yaptıklarını yansıtmaktadırlar. Vergi levhasında dedektiflik ibaresi olmayan firmalardan, kesinlikle hizmet talep edilmemelidir. Bu durumun beraberinde getirebileceği sıkıntılar bulunmaktadır. Sabit telefon numarası, vergi levhası, kurulu ofisi, şirket banka kartı olmayan firmalardan, araştırma hakkında hizmet talebinde bulunulması, müşterilerin dolandırılmasına veya şantaja uğramasına yol açmaktadır. Bu durumun istenmedik geri dönüşleri olabilir.

Özel Dedektif Nasıl Olunur?

Dedektiflik, doğuştan gelen bir yetenek gerektirmektedir. Dedektiflerin; zeki, önsezili, plancı, otoriter ve yetenekli olması gereklidir. Somut (ispatlanmış) bir suç olayı üzerinde araştırma yapıldığı zaman, birçok engel ve problem ile karşılaşılmaktadır. Suç olayının açığa çıkarılmasını istemeyen kişiler, uzun vakit gerektiren araştırmalar, yasaların izin vermediği noktalar bulunmaktadır. Türkiye’de özel dedektif olmak için; yukarıdaki paragrafta belirtilen firmalarda çalışılması gerekmektedir. Özel dedektiflik tecrübe ve disiplin gerektiren bir meslek olduğu için, ne yazık ki bunu herkes yapamamaktadır. Adli konularda tecrübeli, deneyimli ve bilgili olunduğu takdirde, sahada araştırma yapabilmek için izin alınmaktadır. Sadece saha araştırmaları ile değil, birçok teknik araştırma konusunda da tecrübeli olunması gereklidir. Bu bütünlüğün hepsini sağlayabilen bireyler, özel dedektif sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

Özel Dedektif Büroları

Özel dedektiflik yalnız şekilde yapılabileceği gibi, bürolara bağlı kalınarak da yapılmaktadır. Yurtdışı menşeili film ve kitaplarda yer alan hayali karakterler, yalnız başına çalışan kişilerdir. Buralarda yapılan şeylerin hepsi hayal ürünü olduğu gibi, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Filmlerden etkilenen birçok vatandaşlar; özel dedektif bürolarını, devlet ve polisle bağlı çalışan kurum ve kuruluş olarak var saymaktadır. dedektiflik gerçekte böyle değildir. Bürolara bağlı araştırmaların tercih edilmesi, yalnız yapılan çalışmalardan daha etkili ve tesirli olmaktadır. Takım halinde yapılan çalışmalarla, her zaman daha uzun bir mesafe yol kat edilmektedir. Yön planı (stratejik plan, program), bürolar tarafından daha başarılı bir şekilde hazırlanmaktadır. Çünkü; buralarda çalışan personellerin tecrübe ve bilgisi fazla olmaktadır.

Dedektiflik Ücretleri

Dedektiflik herkes tarafından farklı uygulanılan bir meslek olduğu için, dedektif ücretleri de değişken olabilmektedir. Araştırma bürolarının tümü tarafından alınmış ücret tablosu yoktur. Daha çok; takip ve araştırmalarda yapılacak olan harcamalar belirlenmekte ve üzerine kar payı konulmakta ve müşterilere ücret yansıtılmaktadır. Bu konuda “A” firmasının ücreti farklı olabileceği gibi, “B” firmasının ücreti tamamen başka olabilir. Özel dedektiflik için rahatlıkla tercih edilebilecek veya kesinlikle tercih edilmemesi gereken firma ve kişiler bulunmaktadır. Bu olayların araştırılması için, internet vasıta olarak kullanılabilir. Herhangi bir araştırma yaptırmış müşterilerin internet üzerine bıraktıkları yorumları ile, nasıl bir işlemin tercih edileceği hakkında fikir sahibi olunabilir. Bunun için vakit ayırmalı ve profesyonel firmalar belirlenmelidir.

Geçmişten Günümüze Sherlock