Dedektif - Özel DedektifDedektif - Özel Dedektif
Dedektif - Özel Dedektif

Somut suç olaylarını delillendirmek ve olay hakkında bilgi toplamak için dedektiflik mesleği bulunmaktadır. Bu mesleği uygulayan kişilere özel dedektif denilmektedir. Bu süreçte, genel ahlaka karşı suçlar tespit edilmektedir. Eş takibi ve boşanma davaları kapsamında 24 saatlik çalışmalar bulunmaktadır. Evlilikler her zaman yolunda gitmeyebilir. Aile içinde yaşanan kavgalar, rahatsızlıklar, şüpheler ve uyuşmazlık evliliklerin bitmesi için sebep olarak gösterilmektedir. Türk toplumunda aile bağı kutsal olarak kabul edilmektedir, fakat yaşanılan zorluklar neticesinde bu bağ kolaylıkla kopmaktadır. Birçok kişi yuvasının dağılmasını değil, yeniden içiçe toplanmasını istemektedir. Yuva yıkmak oldukça basit, ama kurmak bir o kadar zorlayıcıdır. Bu kararı bireyler kendi başlarına alırken zorlanmaktadır ve profesyonellerden yardım istemektedirler. Yaşanan problemli durumlar her zaman arkadaş ve dost çevresiyle paylaşılmamaktadır. Ve gizli tutulması istenmektedir. Gizli kalması istenen süreçler için dedektif bulunmaktadır. Eş takibi ve evlilik öncesi kişi araştırma kapsamında süreç ve faaliyetler 3. şahıslardan gizlenmektedir. Araştırma bürolarının farkı burada ortaya çıkmaktadır. Bireysel problemlere karşı her zaman gizlilik garantisi verilmektedir. Aile kurmak veya birlikte yaşamak istenilen kişilerin araştırılması gerekmektedir. Bu kişilerin daha önceden kim oldukları belirlenmeli ve doğruları konuştuğu tespit edilmelidir. Ne yazık ki insan ilişkilerinde, manipülatif eylemler çok fazla olmaktadır. Manipülasyon birçok kişi tarafından kullanılmakta ve mağdurlar bu durumdan haberdar dahil olmamaktadır. Bu ve bu gibi durumların engellenmesi ve önüne geçilmesi gerekmektedir.

Özel araştırma çalışmalarına başvurulması için suç olayları işlenmesi gerekmektedir. Bu süreci talep eden müşterilerin mağdur statüsünde olması gerekmektedir. Suç türlerine karşı dedektif veya araştırma çalışmaları tercih edilebilmektedir. Tüm bunlar özel araştırmalar eşliğinde yapılmaktadır. TCK’da bulunan toplamda 10 adet suç türü bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birinin araştırılması için uzmanlarla anlaşmaya yapılmaktadır. Özel araştırmacılara en çok talep gelen suç türleri; genel ahlak ve aile yapısına karşı işlenen suç türleri, kişiye karşı suçlar ve mala karşı suçlar olmaktadır. Aile yapısına karşı işlenen suçları ortaya çıkarmak için çok sayıda hizmet seçeneği bulunmaktadır. Boşanma davası ve velayet davası öncesi delil toplama, çocuk takibi, eş takibi ve evlilik öncesi kişi araştırma bunların arasında yer almaktadır. Özel dedektif prensip ve şartları bulunmaktadır. Bu prensipler geniş kapsamlı ve olaya göre belirlenmektedir. Lakin bunların en başında “gizlilik” gelmektedir. Araştırma çalışmalarının gizli tutulması, kimlik bilgilerinin ortaya çıkmaması ve olabilecek tüm risklere karşı önlem alınması prensipler arasında yer almaktadır. Bu prensipler uzun yıllar önce belirlenmiştir, fakat günümüzde halen daha kullanılmaktadır. Araştırma mesleğinin kökü çok eski yıllara dayanmaktadır. Yıllar boyunca bu meslek varlığını korumuş ve insanların ilgisini, beğenisini toplamayı başarmıştır. Bu durumu etkileyen çok sayıda faktör vardır. Yardıma muhtaç insanların sayısının artması ile, bu mesleğe olan talepler artmaktadır.

Geçmişten Günümüze Sherlock